Hoe werkt een Osteopaat?

  • In eerste instantie zal een osteopaat ondervragen en onderzoeken. Hij zoekt naar de oorzaak van de klachten en naar andere stoorzenders die een negatieve invloed kunnen hebben. Hij beperkt zich niet alleen tot de plaats van de klacht maar bekijkt het volledige lichaam. Veilig werken is bij osteopathie sowieso het uitgangspunt.
  • Na het onderzoek komt de behandeling. Ook de behandeling speelt zich af op de verschillende domeinen van de osteopathie: gewrichten en spieren, ingewanden en schedel. Aan de hand van zachte technieken brengt hij, via het verbeteren van de beweeglijkheid, een proces van zelfgenezing op gang. Ieder van ons beschikt immers over de kracht om zichzelf te genezen. Osteopaten stimuleren die mogelijkheid.
  • Een osteopaat kan u ook raad geven rond andere facetten die onze bewegingsystemen beïnvloeden, zoals stress, angst, bewegingshygiëne en voeding. Osteopaat en patiënt vormen hierbij een stel. Er wordt samengewerkt ten gunste van uw gezondheid. Osteopathie is geen eenrichtingsverkeer: uw engagement is eveneens van essentieel belang.
  • Het kan gebeuren dat de oorzaak van de klachten niet te behandelen valt met osteopathie. Doorverwijzen voor verder onderzoek en nauwe samenwerking met uw arts is dan aangewezen. Maar het kan ook gebeuren dat de werkelijke oorzaak niet kan worden achterhaald. Dan is het zinvol om op regelmatige basis de beweeglijkheid te herstellen zodat de klachten zo veel als mogelijk achterwege blijven.

werkwijze foto 1

werkwijze foto 2